حضور ایپکا در دومین نمایشگاه دنیای اسباب بازی و سرگرمی

امسال دومین نمایشگاه دنیای اسباب بازی و سرگرمی از 27 تا 31 خرداد ماه برگزار می شود. این نمایشگاه در کانون پرورش ف