چطور یک جرثقیل چوبی بسازیم؟

با استفاده از دستگاه نجاری ایپکا می توانید کاردستی های مختلفی بسازید.یکی از این کاردستی ها، جرثقیل چوبی زیبای