ابزار الماسه قلم حکاکی (6 عددی)

از آنجایی که ابزارهای الماسه جز قطعات پر مصرف قلم حکاکی محسوب می شوند، بسته ی شامل ابزارهای مختلف آن را برای شما قرار دادیم تا مجبور نشوید مارک های متفرقه را خریداری کنید.

 

*** این قسمت به زودی تکمیل خواهد شد! ***