بسته قطعات چوب استوانه ای شکل (12 عددی)

قطعات چوب استوانه ای شکل از چوب صنوبر و در ابعاد مختلف ساخته شده اند تا دسترسی شما به چوب خام را راحت تر کرده و شما هر چه سریع تر،بهتر و تمیزتر کارهای زیبایی را با بخش خراطی دستگاه نجاری خلق کنید.

12 قطعه چوب به طول 10 سانتی متر ( شامل 3 قطعه چوب به قطر 2 سانتی متری، 3 قطعه چوب به قطر 3 سانتی متری، 6 قطعه چوب به قطر 0.5 سانتی متری )

*** این قسمت به زودی تکمیل خواهد شد! ***