عینک ایمنی

در صورتی که عینک موجود در بسته آسیب ببیند و یا  اینکه دو کاربر به صورت همزمان قصد استفاده از دستگاه را دارند، می توانید نسبت به تهیه ی یک عینک یدک اقدام نمایید.

*** این قسمت به زودی تکمیل خواهد شد! ***