بسته سنباده دستگاه نجاری

بسته ای شامل 8 عدد سنباده با زبری 60 که مخصوص دستگاه نجاری تولید شده است.

این سنباده ها به صورت پشت چسب دار، دایره ای شکل و به قطر 3 سانتی متر هستند و برای مواقعی تولید شده اند که سنباده های دستگاه شما تمام شده است و نیاز به خرید مجدد آن دارید.

*** این قسمت به زودی تکمیل خواهد شد! ***