بسته سنباده کارگاه نجاری (10 عددی)

بسته ای شامل 10 عدد سنباده با زبری 60 که مخصوص دستگاه نجاری تولید شده است.

این سنباده ها به صورت پشت چسب دار، دایره ای شکل و به قطر 3 سانتی متر هستند و برای مواقعی تولید شده اند که سنباده های دستگاه شما تمام شده است و نیاز به خرید مجدد آن دارید.

*** این قسمت به زودی تکمیل خواهد شد! ***