موتور کارگاه نجاری

نام محصول : موتور کارگاه نجاری
کد محصول :  
توضیحات : 

یکی از اجزای دستگاه کارگاه نجاری ایپکا، موتور آن است. در صورتی که موتور دستگاه شما فرسوده شده است و نیاز به تعویض آن دارید می توانید آن را به صورت جداگانه خریداری کنید.

مشخصات :  

 

*** این قسمت به زودی تکمیل خواهد شد! ***