هزار چین طوطی

نام محصول : هزارچین طوطی
کد محصول : GO 1010
توضیحات :

هزارچین طوطی ایپکا حاوی 36 طوطی زیبا و رنگارنگ است که با توجه به قوانین بازی در کنار یکدیگر می نشینند . 

این بازی در کنار سرگرمی به تشخیص رنگ، هماهنگی بین چشم و دست و نیز تقویت مهارت حرکتی کمک می کند . 

با توجه به سن کودک و توانایی او در تشخیص رنگ ها، یکی از سه روش زیر را برای چیدمان طوطی ها انتخاب کنید : 

1- طوطی ها می توانند به هر ترتیب و شکلی در کنار یکدیگر قرار گیرند . 

2- طوطی ها در قالب یک مربع ( 6×6 قطعه ) به طریقی چیده می شوند که هیچ کدام از آن ها در کنار طوطی هم رنگ خود قرار نگیرد . 

3- طوطی ها به ترتیبی در پی هم قرار می گیرند که در حالی که تشکیل یک مربع ( 6×6 قطعه ) را می دهند، به غیر از رنگ طوطی، رنگ نوک و دم هر کدام نیز با طوطی مجاورش متفاوت باشد . 

مناسب برای رده سنی : 4 سال به بالا
محتویات محصول : 36 قطعه طوطی رنگارنگ
مشخصات :

جنس محصول: مقوا

 


*** این قسمت به زودی تکمیل خواهد شد! ***

نظرات کاربران


سوال تصادفی : 1 + 9 =