گيره پيچی

برای نصب و محکم کردن دستگاه نجاری یا ابزارهای کاردستی به میز کار از یک یا دو گیره پیچی استفاده می شود. این گیره های پیچی فولادی بوده و پوششی از نیکل دارند.

در اثر مصرف زیاد و باز و بسته کردن مداوم پیچ آن، ممکن است مستعمل شود و نیاز به تعویض آن احساس شود. در این صورت این صفحه می تواند به شما در خرید این گیره پیچی کمک کند.

*** این قسمت به زودی تکمیل خواهد شد! ***