چوب پنبه

ابعاد : 30 × 30 سانتی متر 
*** این قسمت به زودی تکمیل خواهد شد! ***