موتور کارگاه نجاری

یکی از اجزای دستگاه کارگاه نجاری ایپکا، موتور آن است. در صورتی که موتور دستگاه شما فرسوده شده است و نیاز به تعویض آن دارید می توانید آن را به صورت جداگانه خریداری کنید.

اگر قصد دارید هر 4 حالت دستگاه را به صورت همزمان استفاده کرده و وقت زیادی را صرف باز و بسته کردن موتور نکنید، توصیه می کنیم یک موتور یدک تهیه کنید.

 

*** این قسمت به زودی تکمیل خواهد شد! ***