مغار

مغار وسیله ای تیز و برنده است که برای کنده کاری و تراشیدن چوب به کار می رود. یکی از ابزار های همراه با محصول کارگاه نجاری، مغار است.

 

 

*** این قسمت به زودی تکمیل خواهد شد! ***