مجموعه قطعات يدکی داخل پايه برشکاری

مجموعه قطعه ای سفید رنگ که داخل پایه برشکاری دستگاه نجاری قرار می گیرد و وظیفه ی  نگه داشتن تیغ اره را بر عهده دارد.

در هر بسته،2 عدد از این محصول قرار دارد.

*** این قسمت به زودی تکمیل خواهد شد! ***