مته کارگاه نجاری

این محصول که جهت سوراخ کاری استفاده می شود زمانی کاربرد دارد که مته موجود در جعبه دستگاه نجاری شما پس از مدتی مصرف بشکند و یا تیزی خود را از دست بدهد.

*** این قسمت به زودی تکمیل خواهد شد! ***