قطعات چوب استوانه ای شکل

قطعات چوب استوانه ای شکل از چوب صنوبر و در ابعاد مختلف ساخته شده اند تا دسترسی شما به چوب خام را راحت تر کرده و شما هر چه سریع تر،بهتر و تمیزتر کارهای زیبایی را با بخش خراطی دستگاه نجاری خلق کنید. این بسته شامل موارد زیر است:

  • 12 قطعه چوب 10 سانتی متری
  • 3 قطعه چوب 2 سانتی متری
  • 3 قطعه چوب 3 سانتی متری
  • 6 قطعه چوب 5 میلی متری
*** این قسمت به زودی تکمیل خواهد شد! ***