تیغه اره موئی

12 عدد تیغه اره مویی استاندارد را در یک بسته قرار داده ایم تا اگر تیغه های همراه با محصول کمان اره مویی ایپکا به اتمام رسید بتوانید این بسته را خریداری کرده و از آن استفاده کنید. این تیغه ها 13 سانتی متر طول دارند و ضخامت آن ها در حد دهم میلی متر است.

*** این قسمت به زودی تکمیل خواهد شد! ***