با استفاده از دستگاه نجاری ایپکا می توانید کاردستی های مختلفی بسازید.یکی از این کاردستی ها، جرثقیل چوبی زیبایی است که برای ساخت آن می توانید مراحل زیر را طی کنید.

  • دستگاه نجاری را روی سطح مورد نظر خود نصب کنید.(در ویدئو نحوه نصب را آموزش ببینید.)
  • الگوی طراحی شده روی کاغذ را به کمک کاربن به سطح چوب انتقال دهید.
  • برش ها را طبق الگو با دستگاه انجام دهید.
  • پس از اتمام برش ها، نوبت به سمباده کاری می رسد.دستگاه را در وضعیت سمباده کاری قرار داده و با سمباده مورد نظر و با دقت این کار را انجام دهید.
  • برای استفاده از حالت سوراخ کاری، یکی از ریل های دستگاه را باز کرده و در وضعیت عمودی قرار دهید.
  • برای انجام برش های داخلی، ابتدا سوراخی درون آن ایجاد کنید و سپس برش ها را انجام دهید.
  • قطعات را به یکدیگر مونتاژ کنید.
  • جرثقیل شما آماده رنگ آمیزی و لذت بردن از آن است.