دست خود را روی سطح مورد نظر تکیه گاه کنید و با قدرت کافی آن را مهار کنید. یعنی شما برای حکاکی نیاز به نیروی بیشتری از نوشتن با خودکار یا مداد را دارید.