بله

کاربرد ابزارهای الماسه فقط به منظورلایه برداری ازسطح مورد حکاکی است. اما اگر می خواهید سوراخ کاری انجام دهید بایستی آنقدر عملیات لایه برداری را ادامه دهید تا سطح مورد نظر سوراخ شود.

فقط به این نکته توجه داشته باشید که این کار باعث می شود تا ابزار الماسه خیلی زود تر از حد انتظار فرسوده شود.