شما می توانید قسمت های حک شده را با گواش رنگ آمیزی کنید. اما نتیجه کار شما تبدیل به نقاشی ساده شده و انگار پیش از رنگ آمیزی، حکاکی صورت نگرفته است.