یکی از محتویات جعبه این محصول، دفترچه شابلون است.ضمنا الگوهای مختلف کار با قلم حکاکی از اینجا قابل دسترسی است.