پوست تخم پرندگان – سفال – فلزات نرم – شیشه –پلاستیک فشرده – سنگ های جواهری