راه اول : خرید محصولات از صفحه محصولات وبسایت ایپکا

راه دوم : تماس با دفتر فروش 25908 -021 (داخلی 300)

راه سوم :مراجعه حضوری و خرید از یکی از عاملین فروش شرکت ایپکا