با دار بافندگی کوچک ایپکا می توانید یک کیف کوچک کاموایی بافته و از آن استفاده کنید.با ما به صورت متنی و ویدئویی همراه باشید تا بافت این کیف زیبا را به شما آموزش دهیم.

  • دار را چله کشی کنید.
  • کوجی را زیر تارها بگذارید.
  • ماکو را از بین نخ های تار عبور دهید.
  • برای بافتن رج بعدی کوجی را بچرخانید.
  • اگر بافتن ماهی وسط تصویر را آموزش ندیده اید، پیشنهاد می کنیم تا از صفحه بافت با الگو دیدن کنید.
  • بافت را از دار جدا کنید.
  • رشته های اضافی نخ را به پشت کار هدایت کنید.
  • دو طرف دست بافته را به یکدیگر بدوزید.
  • دسته کیف را با کاموا بافته و به کیف متصل کنید.