اگر دوست دارید با دار بافندگی خود زیر لیوانی ببافید، می توانید به کمک این آموزش ویدئویی این کار را انجام دهید و از دیدن نتیجه کار لذت ببرید.

برای بافت زیر لیوانی به شکل هندوانه مراحل زیر را طی کنید:

  • نخ های سبز، سفید، قرمز و مشکی تهیه کنید.
  • دار را چله کشی کنید.
  • طبق ویدئو بافت را شروع کنید.
  • انتهای نخ را به یکی از تارها گره بزنید.
  • تخمه های هندوانه را با نخ مشکی ببافید.
  • نخ های چله را یکی یکی از دار جدا کرده و دو به دو به یکدیگر گره بزنید.
  • اضافه نخ ها را به پشت کار هدایت کنید.
  • لیوان خود را روی کار ساخته شده خود قرار دهید و از آن لذت ببرید.