نمایشگاه و کارگاه خلاقیت و دست ورزی در مجتمع آموزشی آل طه به مدیریت سرکار خانم سیاهپوش درنیمه ی اول فروردین ماه 96 برگزار گردید.

گزارش تصویری نمایشگاه:

                                                                                                                                                 

                                                  

                                                   

                                                   

                                                   

                                                  

                                                  

مدیران و مسئولین مراکز آموزشی که علاقمند به برگزاری این نوع کارگاه ها (به صورت رایگان )  در مجموعه خود هستند، خواهشمند است با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند :

021-25908 داخلی 146