نمایشگاه و کارگاه خلاقیت واتاق بازی درپیش دبستانی مفید به مدیریت جناب آقای مهرآزما در نیمه اول بهمن ماه 95 برگزار گردید.

گزارش تصویری نمایشگاه:

 

                                                  

                                                  

                                                   

                                                   

                                                    

                                                    

مدیران و مسئولین مراکز آموزشی که علاقمند به برگزاری این نوع کارگاه ها (به صورت رایگان )  در مجموعه خود هستند، خواهشمند است با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند :

021-25908 داخلی 146