نمایشگاه و کارگاه خلاقیت واتاق بازی درپیش دبستانی نغمه ارشاد به مدیریت سرکار خانم معیری در نیمه دوم دی ماه 95 برگزار گردید.

گزارش تصویری نمایشگاه:

                                                 

                                                 

                                                 

                                                 

                                                 

                                                 

                                                 

مدیران و مسئولین مراکز آموزشی که علاقمند به برگزاری این نوع کارگاه ها (به صورت رایگان ) در مجموعه خود هستند، خواهشمند است با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند :

021-25908 داخلی 146