نمایشگاه و کارگاه خلاقیت و دست ورزی در دبستان پسرانه مفید به مدیریت جناب اقای مهرآزما در هفته اول بهمن ماه 95 برگزار گردید.

گزارش تصویری نمایشگاه:   

                 

                                                 

                                                 

                                                 

                                                 

                                                 

                                                 

                                                 

                                                

                                               

مدیران و مسئولین مراکز آموزشی که علاقمند به برگزاری این نوع کارگاه ها (به صورت رایگان )  در مجموعه خود هستند، خواهشمند است با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند :

021-25908 داخلی 161 و 162