نمایشگاه و کارگاه خلاقیت و دست ورزی در مجتمع آموزشی پسرانه حضرت مریم مقدس به مدیریت جناب اقای زمانیان درنیمه ی اول  دی ماه 95 برگزار گردید.

گزارش تصویری نمایشگاه :

                                               

                                               

                                               

                                            

                                             

مدیران و مسئولین مراکز آموزشی که علاقمند به برگزاری این نوع کارگاه ها (به صورت رایگان ) در مجموعه خود هستند، خواهشمند است با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند :

021-25908 داخلی 146