الگوی حکاکی روی گلدان سفالی

با استفاده از دستگاه حکاکی ایپکا، شما و کودکتان قادر خواهید بود روی سطوح مختلفی از جمله سفال خام حکاکی کنید و از آن لذت ببرید.

برای حکاکی روی سفال خام(لعاب نشده) کافی است مراحل زیر را طی کنید:

  • طرح خود را با مداد روی گلدان یا هر شی سفالی خام دیگری بکشید.
  • ابزار الماسه مناسب را در دستگاه جایگذاری کنید.
  • قبل از شروع به عملیات حکاکی، برای جلوگیری از استنشاق گَرد حاصل از حکاکی از ماسک استفاده کنید.
  • حکاکی را شروع کنید و با دقت کار را به پایان برسانید.
  • به همین سادگی، یک کار زیبا در دستان شماست.