اگر دوست دارید یک رومیزی یا کف پوش دست بافت را با دار بافندگی خود، بافته و از آن لذت ببرید در این آموزش متنی ویدئویی با ما همراه باشید.

  • پیشنهاد می کنیم برای اینکه بافت محکم تری داشته باشید از نخ پشمی استفاده کنید.
  • درا را چله کشی کنید.
  • کوجی را جایگذاری کنید.
  • بافتن را شروع کنید.(به این نکته توجه داشته باشید که نباید نخ پود را خیلی محکم بکشید، زیرا کناره های بافت جمع می شود.)
  • بعد از اتمام بافت، دست بافته را یکی یکی از دار جدا کرده و گره بزنید.
  • دست بافته ها را به یکدیگر دوخته و از چهل تکه خود لذت ببرید.