اگر دوست دارید با دار بافندگی طرح های زیبایی خلق کنید و از تماشای آن لذت ببرید در این آموزش متنی ویدئویی همراه ما باشید.

  • دار را چله کشی کنید.
  • کوجی را جایگذاری کنید.
  • بافتن را شروع کنید.(به این نکته توجه داشته باشید که نخ پود را محکم نکشید تا کناره های بافت جمع نشود.)
  • الگوی مورد نظر را زیر دار بچسبانید.
  • با توجه به الگو، طرح خود را روی چله ببافید.
  • می توانید بعد از پایان بافت، دست بافته را همراه با دار آن به صورت تابلو به دیگران هدیه دهید.