بله؛قطعات یدکی و مواد مصرفی این دستگاه را می توانید از صفحه قطعات یدکی محصولات ایپکا یا از طریق تماس با 25908-021 (داخلی 300) تهیه فرمائید.