پس از برگزاری موفق سه دوره از جشنواره های جایزه فیروزه و حرف حساب توسط معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جمهوری اسلامی ایران، در سال 1397 و در جهت حمایت از کالای ایرانی این دو جشنواره در یکدیگر ادغام و تشکیل چهارمین جشنواره جایزه فیروزه را دادند.

امسال  و در این جشنواره که به کالاهای فرهنگی با الگوی ایرانی اسلامی توجه ویژه ای دارد، 1700 اسباب بازی به دبیرخانه جشنواره رسیده اند که از این بین 200 اثر انتخاب شده و به نمایشگاه این دوره راه یافته اند.

ایپکا در این دوره از  جشنواره جایزه فیروزه، با رأی هئیت داوران به عنوان تولید کننده برتر اسباب بازی در حوزه خلاقیت، نوآوری و کیفیت برگزیده شد.