دار بافندگی بزرگ : 

           

                                                   

                      

                                               

   برای مشاهده ویدئو معرفی ، آموزش کار با داربافندگی لینک زیر را کلیک کنید : 

http://b2n.ir/39222

دار بافندگی مربع و کوچک :  

          

 برای مشاهده ویدئو معرفی ، آموزش کار با داربافندگی لینک زیر را کلیک کنید : 

http://b2n.ir/77768

ابزار کاردستی : 

           

                                             

برای مشاهده ویدئو معرفی ، آموزش کار با ابزار کاردستی لینک زیر را کلیک کنید : 

http://b2n.ir/94793

قلم حکاکی : 

  

        

                                                              

برای مشاهده ویدئو معرفی ، آموزش کار با قلم حکاکی لینک زیر را کلیک کنید : 

http://b2n.ir/85995