رنگ چین

قیمت: 330,000ریال؛
تعداد خرید:
در این بازی، رنگ ها بایستی بر اساس الگوی روی کارت مرتب شوند.
این کار چندان هم که به نظر می رسد ساده نیست. بعضی از مهره های رنگی باید با استفاده از فضای بالای صفحه چوبی، آنقدر جا به جا
شوند تا بتوانند در جایگاه درست قرار گیرند.
این بازی نه تنها باعث شناخت بهتر رنگ ها می شود، بلکه هماهنگی بین چشم و دست کودک را نیز تقویت می نماید.
 
************************

*** ساخته شده از چوب طبیعی

*** مناسب برای گروه سنی 4 سال به بالا

محتويات جعبه:

صفحه چوبی رنگ چین، 26 عدد کارت الگو