بازی تعادل مدل چهار بازو

قیمت: 530,000ریال؛
تعداد خرید:
بازی تعادل چهار بازوی ایپکا یک بازی هیجان انگیزاست که برای تمامی گروه های سنی طراحی و تولید شده است .
این بازی در عین سادگی، بسیار جذاب است و بازیکنان به سختی می توانند در برابر وسوسه ادامه این بازی مقاومت کنند.
پایه چوبی این بازی از چهار بازو تشکیل شده است که همواره یک بازوی آن بالاتر از سطح قرار دارد .
تنها کافی است بتوانید یک مهره دیگر بر روی بازویی که از سطح بالاتر است قرار دهید و آن بازو به سطح نزدیک نشود.
این بازی فکری و مهیج  به کودک کمک می کند تا درک بهتری از نیروی گرانش زمین و اثرات آن داشته باشد.
کودک در حین بازی به رابطه بین طول بازو و وزن مهره ها پی می برد و در نتیجه قوانین ابتدایی فیزیک را می آموزد.
او می آموزد که با بهره گیری از هوش خود اندازه مناسب مهره را انتخاب کند و آن را در جایگاهی قرار دهد که کمترین احتمال
برخورد بازوی مورد نظرش با زمین وجود داشته باشد.
این بازی به تقویت مهارت های حرکتی نیز کمک می نماید و برای کودکان و بزرگسالان مناسب است.

*********************************

*** مناسب برای گروه سنی 5  سال به بالا

محتویات جعبه:

پایه چوبی ضربدری، 72 عدد مهره چوبی در چهار رنگ و سایز مختلف

**********************************

نحوه بازی :

پایه چوبی را در وسط یک میز یا هر سطح هموار دیگر به گونه ای قرار دهید که دسترسی به آن برای تمامی بازیکنان آسان باشد. به هر بازیکن تعداد برابری از مهره ها را اختصاص دهید. در بازی های ۳ تا ۴ نفره (مدل چهار بازو)، به هر بازیکن ۱۸ مهره شامل ۳ مهره قرمز، ۴ مهره آبی، ۵ مهره زرد و ۶ مهره سبز ارائه کنید. در بازی ۲ نفره (مدل چهار بازو)، به هر بازیکن ۲۸ مهره شامل ۴ مهره قرمز، ۶ مهره آبی، ۸ مهره زرد و ۱۰ مهره سبز ارائه کنید. در بازی ۲ نفره (مدل دو بازو)، به هر بازیکن ۲۲ مهره شامل ۴ مهره قرمز، ۵ مهره آبی، ۶ مهره زرد و ۷ مهره سبز بدهید. سپس یک بازیکن را به عنوان آغازگر بازی انتخاب نمایید. بازی به نوبت ادامه مییابد. در هر نوبت، بازیکن باید حداقل یک مهره روی بازوها بگذارد. بعد از آن تا زمانی که بازو به زمین نزدیک نشود و مهره ها سرازیر نگردد می توان مهره های دیگری بر روی بازوها قرار داد. همواره باید مهره ها روی یکی از دو بازویی که از سطح زمین فاصله دارند قرار گیرد. می توان روی فضاهای خالی و یا روی مهره های دیگری که بر روی بازوها قرار دارند، مهره جدید گذاشت. تحت هیچ شرایطی دست زدن به بازوها و یا مهره هایی که بر روی آنها قرار داده شده اند، مجاز نیست. قرار دادن مهرہ در وسط محل اتصال بازوها و نیز روی شیارهای بر آمده بازوها ممنوع است.

بعد از قرار دادن یک مهره جدید بر روی بازوها، ممکن است یکی از شرایط زیر رخ دهد :

1. هیچ تغییری رخ ندهد: همچنان نوبت بازی متعلق به شما است و شما اجازه دارید یک مهره دیگر را روی بازوهای مجاز بچینید. شما می توانید تا زمانی که بازوها حرکت نکرده و به سطح زمین نرسیده اند و یا تا زمانی که مهره ای روی زمین نیفتاده است ، چینش مهره ها را یکی پس از دیگری بر روی بازوهای مجاز ادامه دهید . البته می توانید بعد از قرار دادن اولین مهره، در صورت تمایل، از ادامه چینش انصراف دهید و نوبت را به بازیکن بعدی واگذار کنید.

 2. بازو به سطح زمین برخورد کند: نوبت شما تمام شده است؛ همچنین اگر مهرههایی در حین حرکت بازو، از روی آن به زمین افتاده باشد،تمام آن مهره ها به شما تعلق می گیرد و نوبت بازیکن بعدی است تا بازی را ادامه دهد.

3. بازوها در وضعیت قبلی قرار دارند اما مهرهای روی زمین افتاده است: در این حالت نیز نوبت شما تمام شده است و شما مجبورید تمامی مهره هایی را که از روی بازو به زمین افتاده است برای خود بردارید و نوبت بازیکن بعدی است تا بازی را ادامه دهد. بازی زمانی به پایان میرسد که تمام مهره های یکی از بازیکنان به اتمام برسد؛ در این صورت او برنده بازی است.

 دانلود کنید