الگوهاي مربوط به ابزار کاردستی


الگو

تصویر کاردستی

 طرح دلفین

 

طرح پرنده

 

ساعت دیواری

ساعت دیواری

زیر لیوانی

زیر لیوانی

الگوی قاب پایه دار رومیزی طرح پرنده  
 

قاب ، جاشمعی

الگوی تزئینی درخت کاج

الگوی تزئینی درخت کریسمس

الگوی طرح تزئینی کریسمس

الگوی جاشمعی

الگوی جا دستمالی شب یلدا

الگوی گیره دستمال

الگوی جاشمعی شب یلدا

الگوی بازی چتر تعادل

الگوی لانه پرنده

الگوی آویز پاییزی

الگوی تزئینی آشپزخانه

الگوی مگنت پاییزی

الگوی تابلوی دیواری

الگوی جاشمعی پاییزی

الگوی تابلوی دیواری

الگوی تزیینی

الگوی تزیینی قایق

الگوی ساعت پاییزی

الگوی برگ‌های پاییزی

الگوی تابلوی کودکان

الگوی جا کتابی دیواری


الگوی جا کتابی دیواری سایز بزرگتر از بسته چوب ایپکا

الگوی نگهدارنده کارت

الگوی ساعت دیواری

الگوی ساعت رومیزی طرح اسب

الگوی ساعت شماره 6

الگوی آدم برفی شماره 2

الگوی قاب عکس

الگوی آویز آدم برفی

الگوی آدم برفی تزئینی

الگوی ساعت شب یلدا

الگوی پازل فیل

الگوی برگ های پاییزی

الگوی نشان کتاب

الگوی ساعت

الگوی سوپرمن

الگوی پرنده های دیواری 

زیر لیوانی 

الگوی ساعت شماره 2 

الگوی ساعت 

الگوی روز پدر

الگوی قاب عکس پازل

الگوی زمستانی 2

آدم برفی

الگو های  زمستانی 1

آدم برفی ها

الگوی روز معلم

?>