درباره ما


معرفی ایپکا

از آنجايي كه در گروه كارخانجات صنعتي ايران پتك، همواره در انديشه ي گسترش و فراگير نمودن فرهنگ صنعتي و سازندگي بوده ايم،

بر آن شديم تا مجموعه اي متشكل از طراحان، متخصصين و كارشناسان امور ابزارآلات آموزشي را گرد هم آوريم و با ادغام امكانات توليد

ايران پتك و تجربه ي جهانيان دست اندر كار ، نظام و باور بازي ، سرگرمي و اوقات فراغت را در كشور دگرگون و صنعتي كنيم.

ما باور داريم كه رشد و پيشرفت هر جامعه ي بشري در گرو افزايش آگاهي، دانش ، خلاقيت و سازندگي آن است و چون ايرانيان را

سزاوار بهروزي مي دانيم، تلاشنموده ايم كه رويكرد صنعت و سازندگي را به عنوان اصلي ترين عامل رشد، فارغ از مسئله ي جنسيت،

سن، محدوديت هاي زماني و مكاني و حتي ناتواني هاي جسمي، در تمامي افراد جامعه نهادينه كنيم، به همين منظور ايپكا ( گروه

ابزارآلات آموزشي شركت ايران پتك) به عنوان زير شاخه ي آموزشي آن شكل گرفت و از ابتداي سال 1385 فعاليت خود را آغاز نمود.

اين مجموعه قصد دارد محصولات خود را شامل انواع ابزارآلات ، تجهيزات، وسايل و بازي هاي آموزشي البته با طراحي هاي متناسب با

فرهنگ غني آريائي ارائه نمايد.

برخي ويژگي ها و مزاياي محصولات ايپكا

ايجاد فرصت تفريح و سرگرمي توأم با آموزش و خلاقيت
فراهم آوردن كارگاه عملي كوچك، سبك، قابل حمل و ايمن براي ساخت و ساز
قابل استفاده براي تمامي گروه هاي سني
ايجاد اشتغال و كسب درآمد از طريق فروش دست ساخته ها
قابليت اهداء دست ساخته هاي منحصر به فرد و ناب به بستگان ، دوستان و عزيزان
قابليت اهداء به عنوان بسته ها و مجموعه هاي درخور و ارزشمند براي افرادي كه آنها را سزاوار رشد و بالندگي مي دانيم.
استفاده از قطعات كاري برگرفته از طبيعت، در دسترس و ارزان نظير چوب ، تخم پرندگان، شيشه و ...
شعار ما "ايپكا، راهگشاي صنعت فردا" است و اين آرمان فقط با باور ضرورت سازندگي و ارزش آفريني توسط همه ي افراد جامعه محقق مي شود.

به اميد همت و عزم ملي براي سازندگی

?>