ميخ و چكش الفبا و اعداد انگلیسی

قیمت: 470,000ریال؛
تعداد خرید:
بازی میخ و چکش الفبا و اعداد انگلیسی ایپکا با هدف تسهیل آموزش زبان انگلیسی به کودکان، افزایش تمرکز و ایجاد هماهنگی
بین چشم و دست طراحی و تولید شده است.
استفاده از این بسته در کنار بازی به تقویت مهارت های حرکتی کودک کمک می کند و او را با حروف و صداهای
این زبان آشنا می سازد، همچنین کودک با کلمات ساده انگلیسی ،دیکته و معنای آن ها که در کتاب لغت موجود در
بسته وجود دارد نیز آشنا می شود.
دراین بازی کودک با کمک چکش، حروف چوبی رنگی را بر روی یک صفحه چوب پنبه ای می کوبد و کلمه و جمله دلخواه
خود را خلق می کند.
این بازی در کنار سرگرمی ،مهارت در دست گرفتن ابزار و تنظیم حرکات دست و کوبش را به کودک می آموزد .

***********************************

*** ساخته شده از چوب طبیعی ورنگ های پایه آب به منظور حفظ سلامت كودك
*** مناسب برای گروه سنی 4 سال به بالا

محتويات جعبه:
تخته چوب پنبه، چكش چوبي، حروف و اعداد انگلیسی چوبی در رنگ های مختلف، بسته ميخ و آهنربا، کتاب لغت

 دانلود کنید