قاب 6 کاشی

قیمت: 260,000ریال؛
تعداد خرید:
به قیمت فوق 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود.

ابعاد قطعه :27/9 ×37/5 سانتی متر

تعداد در هر بسته : 1