قاب 4 کاشی

قیمت: 190,000ریال؛
تعداد خرید:
به قیمت فوق 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود.

ابعاد قطعه :27/9 × 27/9 سانتی متر

تعداد در هر بسته : 1