قلب و کلید چوبی

قیمت: 10,000ریال؛
تعداد خرید:
به قیمت فوق 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود.

ابعاد قلب: 7× 9 سانتی متر

*******

ابعاد کلید: 3× 7 سانتی متر

*******

تعداد در هر بسته: 1 عدد