قلب چوبی مدل شماره 2

قیمت: 10,000ریال؛
تعداد خرید:
به قیمت فوق 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود.

ابعاد قطعه: 8× 8 سانتی متر

*******

تعداد در هر بسته: 1 عدد