الگوهاي مربوط به قلم حکاکي


الگو

تصویر کاردستی

قاصدک               
گل و پروانه             
کودک           
طوطی                
ستاره                    
ماهی                  
فرشته 1                 
فرشته 2                 
ماه           
پروانه                
گل 1        
گل 2               
گل 3               
شمع                
زنگوله                 
نماد ماه تولد

عید فطر

الگوی روز معلم

الگوی روز معلم2

الگوی روز مادر

الگوی روز مادر

طرح تخم مرغ عید

تخم مرغ عید

تبریک سال نو

تبریک سال نو

طرح کارتونی خرس پو

پینوکیو

الگوی کارتونی پینوکیو

پینوکیو

پروانه

الگوی کارتونی

حکاکی روی شیشه

الگوی طرح‌ ماه 

الگوی تبریک سال نو 

الگوی پرنده 

الگوی برف 

الگوی سنجاب 

الگوی بالرین

الگوی ماه رمضان 1

الگوی ماه رمضان 2

الگوی پرندگان

الگوی تبریک روز پدر

الگوی تبریک روز معلم

الگوی تبریک روز مادر

الگوی نوروزی

کریسمس طرح 1

کریسمس طرح 2

برف

 

الفباي انگليسي

مبعث

نوروز

الگوی روز معلم 1

الگوی روز معلم 2